Tisztújítási felhívás 2017

Idén májusban tisztújító közgyűlés lesz, ami azt jelenti, hogy megválasztjuk az Elnökség tagjait a következő 5 éves megbízatásra. A közgyűlésen az egyesületi tagok szavazhatnak. Elnökségi tagnak bármely teljes jogú egyesületi tag megválasztható. A választás előtt szükséges, hogy az egyesület teljes tagsága megismerhesse az elnökségi jelölteket és az egylettel kapcsolatos terveiket, hogy a Közgyűlés megalapozott döntést tudjon hozni az új Elnökségről.

Fontos neked a Danubius, és tenni is akarsz érte? Elhivatottságot érzel, hogy a Danubiusban még jobbá tedd az evezést? Akkor jelentkezz Elnökségi tagnak, és a következő években előtted a lehetőség terveid megvalósítására!

Ha jelentkezni szeretnél Elnökségi tagnak, kérjük, ezt írásban jelezd a jelölő bizottság (Ficsor László, Réti Kornél) felé. Valamint kérem, hogy készíts egy rövid bemutatkozó levelet, melyben a Tagok (akik netán még nem ismernek) megismerhetnek, és megismerhetik azon tevékenységedet, terveidet amivel az Egylet további működését segíteni tudnád!

Kérjük, leveledet legkésőbb április 24-ig juttasd el hozzánk, hogy azt időben a Közgyűlés elé tárhassuk!

További információ az Elnökségről az Egylet Alapszabályában található, amelyből az Elnökség szerepét és feladatait leíró részlet idézete alább olvasható.Melléklet (az Alapszabály részlete):

2.    Az Elnökség

Az Elnökség az egylet kollegialitáson alapuló szakmai és gazdasági irányító szerve, melyben a versenyzők is képviseltetik magukat.
Az Elnökség létszáma: hét fő.
Tagjait a Közgyűlés az egyesületi élettel kapcsolatos jogok gyakorlására jogosultak közül ötévenként választja, de az Elnökség megerősítésére vagy újítására bármely Közgyűlésen sor kerülhet.
A megválasztott Elnökség a tagjaiból zárt ülésen a korelnök vezetésével, egyszerű szótöbbséggel elnököt, alelnököket választ.
A többi tisztség betöltése és a különböző feladatkörök elosztása (a szakértelmet figyelembe véve) elnökségi megbeszélés alapján határozattal történik.

2.1.    Az Elnökség feladatai

A DNHE Elnökségének feladata különösen:
-    az egylet tevékenységének irányítása;
-    az egylet tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítása;
-    gazdálkodás az egylet vagyonával, anyagi eszközeivel;
-    a Közgyűlés előkészítése; előterjesztések, határozati javaslatok kidolgozása, a Közgyűlés összehívása;
-    a Közgyűlés határozatainak végrehajtása és végrehajtatása;
-    a költségvetés és az éves munkaterv kidolgozása, az éves beszámoló összeállítása és előterjesztése;
-    a közhasznúsági beszámoló kimunkálása és előterjesztése;
-    az Alapszabály tervezetének megszerkesztése és előterjesztése, a Működési Szabályzat, Tagdíjfizetési Szabályzat, Fegyelmi és a Kártérítési Szabályzat, a sportolás rendjével összefüggő szabályzatok, a Házirend és egyéb, jogszabályok által előírt szabályzatok elfogadása;
-    A tagfelvétel elbírálása, határozathozatallal /2013. évi V. törv. (Ptk.) 3:80. § m)/, továbbá a fegyelmi úton való kizárás kivételével – a tagsági jogviszony megszűntének megállapítása;
-    döntés a költségvetéstől eltérő szerződéskötési ügyekben;
-    döntés az alkalmazottakkal kapcsolatos munkajogi kérdésekben;
-    az egyesület kártérítési igényeinek érvényesítése;
-    a tagnyilvántartás vezetése;
-    egyedi tagdíj kedvezmények odaítélése;
-    a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak, valamint az egylet dokumentumainak összegyűjtése és nyilvántartása, az ezzel kapcsolatos nyilvánosság biztosítása.
-    Az Elnökség javaslatot tesz a Közgyűlésnek a sporttevékenység szervezeti kereteivel (pl.: szakosztályok létrehozásával vagy megszüntetésével) kapcsolatos kérdésekben;
-    minden olyan további kérdésben, amit jogszabály az Elnökség kizárólagos hatáskörébe utal.

Az Elnökség köteles az egylet vagyonával, anyagi eszközeivel a legnagyobb gondossággal gazdálkodni.

Az Elnökség tagjai nem élhetnek önkényesen az egylet vagyona feletti hasznosítási és rendelkezési jogaikkal.